Zmiany w wyglądzie miejskiego placu na tle Pawilonu Architektury Zodiak

Pawilon Architektury Zodiak, który znajduje się przy pasażu Wiecha w Warszawie, niedługo będzie otoczony zielenią. Prace przekształcające jego okolicę obejmują sadzenie drzew i krzewów oraz tworzenie siedlisk dla różnych gatunków ptaków i owadów. Dodatkowo, pod placem powstanie zbiornik do gromadzenia wód deszczowych.

Wielka część obszaru placu zostanie zamieniona na zielone wyspy, które będą pełnić funkcję mikroekosystemów z retencją wody opadowej. Podczas upalnych dni, te „zielone oazy” nie tylko zapewnią chłodne miejsce do odpoczynku, ale także naturalnie schłodzą otoczenie przez odparowywanie wody z liści. Planowane są tam także specjalne siedliska dla ptaków i owadów. Wszystkie te działania mają na celu wzmacnianie tak zwanych usług ekosystemowych oraz minimalizację kosztów utrzymania zieleni. Kluczowym elementem projektu jest magazynowanie wody deszczowej w zbiorniku retencyjnym, skąd będzie wykorzystywana do nawadniania roślinności. Cel i zalety takich proekologicznych rozwiązań będą wyjaśnione na tablicach informacyjnych, co pozwoli mieszkańcom i turystom lepiej zrozumieć ideę stojącą za całą inicjatywą.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla, że dzięki takiej „zielonej metamorfozie” oraz nowym miejscom do odpoczynku, plac na pewno stanie się jednym z ulubionych miejsc spotkań dla mieszkańców miasta. Na placu zostanie posadzone 34 nowe drzewa, w tym brzozy i graby. Wszystkie elementy dotychczasowej aranżacji przestrzeni zostaną ponownie użyte.

Projekt nie zakłada rezygnacji z dotychczasowych funkcji placu – wystawienniczych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Planowane są tam także nowe miejsca do siedzenia, stojaki na rowery i przestrzeń na stoliki kawiarniane. Najważniejsze jednak jest to, że plac będzie teraz wzbogacony o całkowicie nową warstwę – grupy zieleni o charakterze leśnym. Autorem projektu jest pracownia RS Architektura Krajobrazu.

Aktualnie trwają prace remontowe części podziemnej obszaru przed Zodiakiem, które bezproblemowo łączą się z realizacją projektu „rozpłytowania” placu. Miasto planuje ogłosić przetarg na zazielenienie tej przestrzeni. Zakończenie prac przewidziane jest na późną jesień.

Prezentowane zmiany są częścią większych działań związanych z przekształcaniem przestrzeni publicznych w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Obecnie trwa przebudowa ulicy Chmielnej, od Nowego Światu do placu Pięciu Rogów, a następnie do Pasażu Wiecha. W toku jest także zazielenianie dawnego parkingu przy biurowcu CEDET przy ulicy Brackiej. W najbliższym czasie rozpoczną się prace w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Prace nad przekształceniem ulicy Chmielnej skupiają się na poprawie jakości nawierzchni oraz wprowadzeniu zieleni. Odnowa placu przed Zodiakiem będzie idealnie korespondowała ze zielonym deptakiem na Chmielnej.