11. edycja budżetu obywatelskiego: 1155 projektów z Warszawy przeszło pierwszy etap weryfikacji

Podczas jedenastej edycji budżetu obywatelskiego, z 1833 złożonych propozycji, aż 1155 otrzymało pozytywną ocenę i zakwalifikowało się do kolejnego etapu. Wszystkie te projekty będą dostępne do publicznego wglądu pod koniec maja, a warszawianki i warszawiacy będą mieć możliwość wyboru tych, które zostaną następnie wprowadzone w życie w nadchodzącym roku.

Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, informuje, że pierwszy etap sprawdzania pomysłów mieszkańców zgłoszonych do budżetu obywatelskiego został już zakończony. Zaznacza jednak, że liczba projektów może jeszcze wzrosnąć, gdyż twórcy projektów, które otrzymały negatywną ocenę, mają prawo odwołać się od werdyktu.

Od 26 stycznia urzędnicy analizowali 1833 projekty zgłoszone przez mieszkańców Warszawy. Kryteria oceny były takie same dla wszystkich propozycji – uwzględniały one m.in. zgodność z przepisami prawa, możliwość realizacji w określonej lokalizacji oraz czas i koszt potrzebne na wprowadzenie projektu w życie. Niektóre pomysły wymagały zmian – w takim przypadku ich autorzy otrzymywali sugestie, które pozwalały na dopuszczenie projektów do głosowania.

Stan projektów według danych z 29 kwietnia 2024 r. prezentuje się następująco: pozytywną ocenę otrzymało 1155 projektów (80 ogólnomiejskich i 1075 dzielnicowych), 602 otrzymało negatywną ocenę (76 ogólnomiejskich i 526 dzielnicowych), natomiast 76 autorów wycofało swoje projekty (14 ogólnomiejskich i 62 dzielnicowych). Wszystkie wyniki są dostępne na stronie budżetu obywatelskiego.

Twórcy projektów, których pomysły otrzymały negatywną ocenę, mogą złożyć odwołanie w okresie od 4 do 11 maja. Można to zrobić za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego lub tradycyjnie – w formie papierowej. Odwołanie musi dotrzeć do urzędu najpóźniej do 11 maja 2024 r.

Pod koniec maja, po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, zostanie opublikowana końcowa lista projektów. Głosowanie na wybrane projekty odbędzie się już w czerwcu.