Asp. szt. Arkadiusz Dzierbicki uhonorowany za wieloletnie oddawanie krwi

Aspirant sztabowy Arkadiusz Dzierbicki, służący w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, został uhonorowany prestiżowym odznaczeniem za zasłużoną działalność jako dawca krwi. Za swój heroiczny gest oddania aż 30 litrów tego życiodajnego płynu, otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Cenna odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest przyznawana tym, którzy szczodrze dzielą się swoją krwią, ratując tym samym ludzkie życie i zdrowie. Jest to odznaczenie jednostopniowe, które może być wręczone tylko jednokrotnie i to wyłącznie osobom, które oddały minimum 20 litrów krwi lub jej składników o równoważnej objętości.

Do elitarnego grona tych, którzy otrzymali to wyróżnienie, dołączył asp. szt. Arkadiusz Dzierbicki. Na stałe związany z Wydziałem Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, nie tylko dba o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, ale również dzieli się tym, co najcenniejsze – własną krwią. Jego wieloletnie zaangażowanie w bycie dawcą krwi zaowocowało oddaniem aż 30 litrów tej cennej substancji.

Aby wstąpić w szeregi honorowych dawców krwi, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Tą szlachetną rolę mogą pełnić osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kilogramów i dysponujące dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dodatkowo każda osoba kwalifikująca się do oddania krwi ma możliwość zapisania się na listę potencjalnych dawców szpiku.

Z ogromnym uznaniem patrzymy na takie postawy i z radością gratulujemy asp. szt. Arkadiuszowi Dzierbickiemu otrzymania tak prestiżowego odznaczenia!