Ćwiczenia służb ratunkowych na Jeziorze Zegrzyńskim: przygotowanie do sezonu letniego

21 maja br. woda Jeziora Zegrzyńskiego stała się areną praktycznych ćwiczeń ratowników z różnych służb. Sytuacje związane z ratownictwem wodnym stanowiły dla nich swego rodzaju test przed nadchodzącym sezonem letnim. Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe współpracowały razem podczas treningu.

O godzinie 11:00 rozpoczęły się praktyczne ćwiczenia ratownictwa wodnego o kryptonimie „Rescue 2024”. Działalność służb ratunkowych była obserwowana przez zaproszonych gości, wśród których znajdowali się m.in. przedstawiciele kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, burmistrz Serocka, Wójt Gminy Rzekuń z radnym, Zastępca Dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Policji, Policji miejskiej i powiatowej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Agencji Mienia Wojskowego Sinevia, I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przesłał specjalny list do uczestników i organizatorów ćwiczeń.

Ćwiczenia „Rescue 2024” skupiły się na symulacji kolizji skutera wodnego z łodzią motorową, która prowadzi do wybuchu pożaru. Przedstawiono scenariusz, w którym sternik skutera wpada do wody po uderzeniu, a na łodzi pozostają dwie osoby, z czego jedna ma założoną kamizelkę ratunkową. W wyniku uderzenia jedna z osób bez kamizelki wpada do wody i znika pod jej powierzchnią. Wybucha pożar na łodzi, który sternik nie jest w stanie ugasić. Zajęta ogniem łódź opuszcza, skacząc do wody. Do osób znajdujących się w wodzie zostaje zrzucony sprzęt pneumatyczny przez drona Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Osoby wyposażone w sprzęt ratunkowy i asekuracyjny zostały uratowane przez ratowników z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tymczasem osoba, która wpadła do wody bez sprzętu ratunkowego nie była w stanie samodzielnie wynurzyć. Szukano jej z pomocą płetwonurka Państwowej Straży Pożarnej. Policja zabezpieczała miejsce działań poszukiwawczych na wodzie. Płetwonurek znalazł osobę pod wodą i przekazał ją na pokład łodzi. Poszkodowany nie dawał oznak życia, dlatego przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Ratownicy przetransportowali poszkodowanego na noszach do brzegu, gdzie czekało już pogotowie ratunkowe.

Następnie okazało się, że sternik skutera był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego Policji sprawdzili zawartość alkoholu w jego powietrzu wydychanym, a po potwierdzeniu nietrzeźwości mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu na dalsze czynności. Jednocześnie dyżurny jednostki otrzymał informację o substancji ropopochodnej na powierzchni wody, prawdopodobnie pochodzącej z uszkodzonego silnika łodzi motorowej. Straż Pożarna zabezpieczyła miejsce i uniemożliwiła rozlewanie się substancji. Niebezpieczną ciecz usunięto w jak najkrótszym czasie.

Podczas ćwiczeń służby ratunkowe korzystały m.in. z policyjnych łodzi służbowych oraz Państwowej Straży Pożarnej, pojazdów służbowych Policji, Wojska oraz Państwowej Straży Pożarnej, skutera wodnego z platformą Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz drona Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim. Głównym celem ćwiczeń było poprawienie koordynacji działania różnych służb ratunkowych oraz testowanie nowego sprzętu. Celem była także promocja bezpiecznych zachowań nad wodą, zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą oraz uświadomienie konsekwencji braku odpowiedniej asekuracji podczas pływania.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych miały okazję zapoznać się ze szczegółami rekrutacji do Policji po obejrzeniu ćwiczeń „Rescue 2024”. Na miejscu byli także funkcjonariusze Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, którzy służyli pomocą w kwestii rekrutacji. Organizatorzy zapewnili także poczęstunek dla wszystkich uczestników, który został przygotowany przez Agencję Mienia Wojskowego Sinevia.