Dwa kolektory o łącznej pojemności 19 tys. m3 wybudowane w stolicy przez Wodociągi Warszawskie

W stolicy Polski, Warszawie, Wodociągi Warszawskie zakończyły budowę dwóch kolektorów wielkośrednicowych: Lindego Bis na terenie Bielan i Mokotowskiego Bis przy ul. Gagarina. Te nowo powstałe konstrukcje mają łączną pojemność blisko 19 tys. m3 i rozpoczęły już swoją działalność, po udanych testach przeprowadzonych w marcu. Ich głównym zadaniem jest transport ścieków oraz wód opadowych.

Znaczące nasilenie deszczy nawalnych, jako jedno z przejawów zmian klimatycznych, naprzemiennie występuje z długimi okresami suszy. To właśnie podczas tych intensywnych opadów deszczu, nowe kolektory retencyjno-tranzytowe będą miały okazję sprawdzić się w praktyce. Mają za zadanie tymczasowo magazynować nadmiar wód opadowych, a następnie skierować je bezpiecznie do oczyszczalni ścieków Czajka. Inwestycja ta ma na celu ochronę miasta przed zalewaniem ulic w czasie największych opadów oraz ograniczenie przelewów burzowych do rzeki, podobnie jak w przypadku kolektora Wiślanego.

Podczas realizacji projektu, Wodociągi Warszawskie starają się stosować takie metody pracy, które jak najmniej ingerują w strukturę miasta, oszczędzając zwłaszcza jego zieleń, a jednocześnie minimalizując niekorzystny wpływ prac budowlanych na codzienne życie mieszkańców. Dlatego w przypadku tak dużych przedsięwzięć, jak budowa kolektorów wielkośrednicowych, firma korzystała z technologii mikrotunelingu, która jest przyjazna dla ruchu i nie wymaga wykonywania wielu wykopów.

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis była koordynowana razem z projektem realizowanym przez Tramwaje Warszawskie, które równocześnie budowały nową trasę tramwajową do Wilanowa wzdłuż ul. Gagarina. Wykorzystanie technologii bezwykopowej umożliwiło utrzymanie ciągłości ruchu drogowego na ul. Gagarina w obu kierunkach przez cały czas trwania prac.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreślił znaczenie inwestycji mówiąc: „Po kilkudziesięciu latach wraca tramwaj na Gagarina. Zbudowaliśmy ponad kilometr nowych torów od ul. Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej. Już za kilka miesięcy pierwsi pasażerowie będą mogli pojechać tą trasą. Przy okazji w tym miejscu został wybudowany kolektor Mokotowski Bis, który zbiera wodę opadową. Dzięki temu przy naprawdę dużych opadach nie będą zalewane ulice. To naprawdę spora inwestycja”.

Kolektor Mokotowski Bis o długości około 1,2 km został połączony od strony ul. Belwederskiej z kolektorem Mokotowskim, a od strony ul. Czerniakowskiej z kolektorem Nadbrzeżnym. Konstrukcja o średnicy wewnętrznej 2,8 m jest w stanie pomieścić około 6,9 tys. m3 ścieków i wód opadowych, odciążając tym samym kolektor Mokotowski. Całość inwestycji wyniosła 118,5 mln zł netto.

Podczas budowy kolektora Lindego Bis na Bielanach, Wodociągi Warszawskie również skorzystały z metody bezwykopowej. Nowy kolektor o średnicy 2 m i długości prawie 4 km przebiega ulicami Conrada, Wólczyńską i Nocznickiego. Znaczne wyzwanie technologiczne stanowiło drążenie tunelu pod linią metra na wysokości stacji Młociny. Lindego Bis odciąży system kanalizacji, odbierając ścieki ze znacznej części Bemowa i Bielan, i jednocześnie ograniczy ryzyko występowania podtopień podczas deszczy nawalnych, poprzez zwiększenie możliwości przesyłu ścieków. Objętość retencyjna kolektora to ponad 12 tys. m3, a koszt budowy wyniósł 135 mln zł netto.

Wodociągi Warszawskie kończą również prace nad włączeniem do systemu kanalizacyjnego największego z nowo wybudowanych kolektorów, czyli ponad 9-kilometrowego kolektora Wiślanego, który powstał wzdłuż lewego brzegu Wisły pomiędzy ul. Karową a mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Kolektor ten ma średnicę wewnętrzną na zasadniczym odcinku do 3,2 m, a jego pojemność wynosi ponad 50 tys. m3.

Wszystkie trzy nowo wybudowane kolektory są elementami większego projektu mającego na celu zwiększenie potencjału retencyjnego warszawskiej kanalizacji. Wraz z działającym od 2020 roku zbiornikiem na terenie Zakładu Czajka zwiększają one pojemność systemu ściekowego o łącznie 140 tys. m3.

Budowa kolektorów Mokotowskiego Bis, Lindego Bis oraz Wiślanego była realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.