Główne działania policyjne skupione na prędkości na drogach – 17 maja 2024 r.

Dzisiaj, 17 maja 2024 roku, siły policyjne na terenie całego kraju przeprowadzają operację pod kryptonimem „PRĘDKOŚĆ”. W tym dniu, funkcjonariusze odpowiedzialni za patrolowanie dróg koncentrują swoje wysiłki na kontroli jak największej liczby kierowców z punktu widzenia przestrzegania dozwolonej prędkości. To właśnie nieodpowiednio duża prędkość jest jednym z głównych czynników prowadzących do wypadków drogowych.

Procedury kontroli prędkości obejmują zarówno stałe punkty kontrolne z wykorzystaniem laserowych mierników prędkości, jak i dynamiczne śledzenie ruchu drogowego przy użyciu oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w rejestratory wideo. Na drogi zostaje również wysłana specjalna jednostka o nazwie „SPEED”.

Kierowcy, którzy ignorują ograniczenia prędkości ustalone w przepisach, jak również ci poruszający się z prędkością nie gwarantującą pełnej kontroli nad pojazdem lub nieadekwatną do panujących warunków na drodze, stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Jest to szczególnie istotne w pobliżu przejść dla pieszych, gdzie nawet najdrobniejsze przekroczenie prędkości może znacząco obniżyć szanse na przeżycie pieszego w przypadku ewentualnego zdarzenia drogowego.