Jak odpowiednio przechowywać szczepionki?

Szczepionki zapobiegają chorobom zakaźnym, umożliwiają ochronę zarówno indywidualną pacjentów jak i całego społeczeństwa czy określonych grup potencjalnie zagrożonych zachorowaniem. Aby zachować ich skuteczność, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich zasad przechowywania według ustalonych protokołów i wytycznych, a te obejmują między innymi zakres temperatur.

Zasady odpowiedniego przechowywania szczepionek

Większość szczepionek należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Szczepionki nie mogą być zamrażane, chyba że wyraźnie zaleca się inaczej. Odpowiednia temperatura zapewnia stabilność i skuteczność szczepionek. To niezwykle ważne, bo w ich składzie znajdują się żywe osłabione, unieszkodliwione patogeny, ich fragmenty lub produkowane przez nie toksyny w postaci osłabionej. To one mają wywołać odpowiedź immunologiczną organizmu, nie powodując przy tym choroby. Te delikatne biologiczne substancje mogą ulec degradacji przy niewłaściwej temperaturze. To z kolei doprowadzi do utraty ich zdolności do wywoływania oczekiwanej odpowiedzi immunologicznej. 

  • Odpowiednia temperatura przechowywania zapobiega zarówno degradacji antygenów zawartych w szczepionkach, jak i zapewnia ochronę przed wzrostem mikroorganizmów, które mogłyby skontaminować preparat. 
  • Ważne jest także, aby regularnie monitorować temperaturę w urządzeniach służących do przechowywania szczepionek za pomocą zatwierdzonych termometrów. Rejestrowanie temperatury co najmniej dwa razy dziennie daje pewność, że szczepionki są przechowywane w odpowiednich warunkach.
  • Szczepionki powinny być przechowywane w ich oryginalnych opakowaniach, aby chronić przed światłem i umieszczone w taki sposób, aby miały zapewnioną odpowiednią cyrkulację powietrza. Należy też stosować system rotacji zapasów, aby zminimalizować ryzyko przeterminowania szczepionek.
  • Ważne jest także, aby mieć plan przechowywania na wypadek awarii zasilania lub awarii urządzeń chłodniczych. Tutaj ważny jest dostęp do sprawnych generatorów prądotwórczych lub alternatywnych miejsc przechowywania w chłodnych warunkach.

Gdzie należy przechowywać szczepionki?

Szczepionki przechowywane są w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach chłodniczych, takich jak lodówki farmaceutyczne. Są zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby utrzymywały stabilną temperaturę. 

Urządzenia te powinny być umieszczone w miejscach, w których można zminimalizować ryzyko dużych wahań temperatury, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Dodatkowo powinny być wyposażone w systemy alarmowe, które ostrzegają o znacznych odchyleniach temperatur. Ważne jest również, aby osoby odpowiedzialne za przechowywanie szczepionek ukończyły szkolenie dotyczące zarządzania i monitorowania pracą urządzeń chłodniczych oraz postępowania w przypadku awarii.

Podsumowanie

Prawidłowe przechowywanie szczepionek daje pewność, że produkty te są skuteczne i bezpieczne. Stosowanie sprawdzonych urządzeń chłodniczych, monitorowanie temperatury oraz przestrzeganie zasad rotacji zapasów są podstawowymi zasadami, które muszą być ściśle przestrzegane w szpitalach, przychodniach zdrowia czy laboratoriach. 

Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania do przechowywania szczepionek, rozważ ofertę sklepu Frost, polskiego producenta profesjonalnych urządzeń chłodniczych. Firma od przeszło 30 lat dostarcza lodówki do szczepionek aptekom, szpitalom i laboratoriom, a dzięki doświadczeniu i sprawnej logistyce gwarantuje szybką dostawę i dopasowanie urządzenia do wszelkich potrzeb klienta.