Likwidacja kopciuchów w stolicy

Zgodnie z wprowadzoną uchwałą antysmogową, trwa obowiązkowa wymiana pieców na Mazowszu. W ubiegłym roku liczba wymienionych kotłów i przyznanych dotacji, była dwa razy większa niż w 2020 roku. Łącznie ze środków z budżetu Warszawy i projektu “Czyste Powietrze” w latach 2017-2021 wymieniono 4310 kopciuchów. 

W Warszawie trwa projekt, który ma na celu likwidację wszystkich kotłów bezklasowych do końca 2022 roku. To również ostatni rok, w którym mieszkańcy mogą ubiegać się o miejskie dofinansowania dotyczące wymiany pieców. Mieszkańcy mogą składać wnioski, dzięki którym uzyskać mogą do 70% wsparcia na wymianę źródła energii. Warto wspomnieć, że od 2023 roku używanie starych, bezklasowych pieców będzie zabronione, a za pokrycie kosztów wymiany pieca na bardziej przyjazne środowisku, będzie odpowiedzialny właściciel mieszkania. Po upływie umownego terminu, za używanie kopciuchów grozi mandat 500 zł lub grzywna w wysokości 5000 zł. 

Podsumowanie wymiany pieców w Warszawie 

Projekt, który dotyczy dofinansowania wymiany kotłów grzewczych, cieszy się w Warszawie dużą popularnością. W latach 2017-2021 z dofinansowaniem ze środków z budżetu Warszawy i projektu “Czyste Powietrze” zlikwidowano 4310 pieców.  Do osób prywatnych należało 2794 wymienionych pieców, a z zasobów komunalnych miasta 1516. Podsumowując rok 2021, dzięki wsparciu miasta udało się zlikwidować 1296 pieców, to dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Zgodnie z przedstawionymi danymi, do wymiany pozostało około 7627 kotłów, które spełniają kryteria wymiany, 479 mieści się w budynkach należących do miasta.