Miasto poszerzy Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Miasto planuje kolejne poszerzenia w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie.  Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z koncepcją zmian we wschodniej części Kamionka, uczestnicząc w organizowanych konsultacjach. 

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia o wywiązaniu się z obietnicy, jaką złożył pół roku temu, planując konsultację na temat poszerzenia SPPN na zachodniej części Kamionka. Na obszarze bowiem znajdują się obiekty, które przyciągają ruch. Jest nimi m.in. uczelnia wyższa, siedziba urzędu dzielnicy i ZTM i sądy. Działania zainicjowały głosy mieszkańców, którzy pragną rozszerzyć strefę. 

Konsultacje, w których udział wziąć mogą mieszkańcy, będą trwać od 8 do 28 kwietnia. Podczas ich trwania, będzie możliwość zapoznania się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania na wschodniej części Kamionka. Zgłosić będzie też można ewentualne uwagi. Odbędzie się również spotkanie online, którego transmisje zaplanowano na 13 kwietnia. Ostateczna decyzja o rozszerzeniu strefy jest jednak w rękach Rady miasta st. Warszawy. Wstępnie zmiany w strefie miałyby się pojawić na początku 2023 roku. 

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, podstawowym celem w SPPN jest przede wszystkim zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta. Obecnie w Warszawie funkcjonują dwa obszary, które łącznie graniczą z 54 ulicami. W miejscach obowiązuje naliczanie opat według aktualnego cennika z uwzględnieniem osób, które z wnoszenia opłaty są zwolnione. Osoby posiadające zameldowanie na obszarze obejmującym Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z miejsc korzystać mogą na podstawie wniesionej rocznej opłaty abonamentowej. Wysokość jest zależna od wyboru typu abonamentu, uwzględniając abonament rejonowy (30 zł rocznie) lub obszarowy (600 zł rocznie).