Miesiąc równości w Warszawie

Trwa aktualnie Warszawski Miesiąc Równości, będący cyklem wydarzeń organizowanych w czerwcu. Ich celem jest promowanie różnorodności społecznej, równego traktowania i przestrzegania praw człowieka. 

Biblioteki, muzea, domy kultury, teatry i Miejsca Aktywności Lokalnej zaangażowane są w tę inicjatywę przez m.in. organizację spotkań, spektakli, warsztatów i propagując literaturę tematyczną dotyczącą różnorodności, niedyskryminacji i praw człowieka.

Głównym celem wydarzeń jest przede wszystkim wprowadzenie tematu równości i niedyskryminacji do codziennego życia społeczeństwa. Prawa człowieka nie powinny bowiem być czymś odległym, teoretycznym i abstrakcyjnym. W wyniku prowadzonych działań stać się natomiast mają integralną częścią życia każdej osoby.