Najpopularniejsze sprawy, jakie załatwia się u notariusza – poznaj je!

Notariusz to prawnik, którego główną rolą jest uwierzytelnianie i poświadczanie różnego rodzaju dokumentów i transakcji. To właśnie podpis notariusza zapewnia, że wiele rodzajów dokumentów zyskuje rangę prawną. Notariusz przygotowuje i uwierzytelnia dokumenty prawne, jak umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości. To sprawia, że akty notarialne mają wysoką rangę dowodową i są uznawane za ważne i wiążące w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Poświadczanie tożsamości i uwierzytelnianie

Notariusz jest uprawniony do poświadczania autentyczności podpisów na dokumentach. Weryfikując tożsamość sygnatariuszy i będąc świadkiem procesu podpisywania, notariusz zapewnia ważność i integralność dokumentu. Może na przykład zapewnić pełnomocnictwo prawne lub potwierdzić tożsamość osoby sprzedającej mienie o znacznej wartości. Jeśli zatem istotne są Ciebie te czynności notarialne w Warszawie, sprawdź naszą ofertę.

Certyfikacja dokumentów i umów

Wystawione dokumenty czy umowy bez gotowego wzoru często muszą być poświadczone notarialnie, jak choćby zgoda na paszport dla dziecka. Jeśli interesują Cię dokumenty notarialne, to możesz zgłosić się do kancelarii.

Sprawy testamentowe i spadkowe

Kolejnym ważnym obowiązkiem notariusza jest pomoc w sporządzaniu testamentów. Mogą oni pomóc w sporządzeniu i sformalizowaniu ostatniej woli i testamentu danej osoby, zapewniając jego legalność i wykonalność. Ważne przy podziale spadku jest zniesienie współwłasności, może bardzo pomóc każdemu chcącemu podzielić schedę.

Transakcje dotyczące nieruchomości

Notariusz może pomagać w sporządzaniu i uwierzytelnianiu umów kupna, sprzedaży i darowizny związanych z nieruchomościami i księgami wieczystymi.

Sprawy małżeńskie i rodzinne

Notariusze mogą pomóc w kwestiach prawnych związanych z małżeństwem i rodziną. Mogą oni pomóc w zmianie lub zniesieniu wspólności majątkowej między małżonkami i sporządzić związane z tym akty notarialne, pomóc w kwestiach związanych z rozwodem, działem majątku i alimentami, czy jeśli chodzi o akt poświadczenia dziedziczenia Warszawa Białołęka.

Sprawy korporacyjne i handlowe

Kancelaria notarialna jest niezbędna przy zakładaniu firmy będącej spółką, by dokładnie podzielić obowiązki i wkład między wspólników. Mogą oni pomóc w sporządzaniu dokumentów prawnych związanych z sukcesją biznesową i zarządzaniem przedsiębiorstwem.