Nadszedł ostatni dzień składania wniosku o możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

Dzisiaj mamy ostatnią okazję na złożenie wniosku, który umożliwia oddanie głosu w wyborach przez pełnomocnika. Ta opcja jest dostępna dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego. Można to jeszcze zgłosić, pamiętając jednak, że urzędnicy w poszczególnych dzielnicach będą przyjmować zgłoszenia jedynie do godziny 16:00.

Opcja głosowania poprzez pełnomocnika została wprowadzona z myślą o osobach, które ze względu na problemy zdrowotne lub podeszły wiek, nie mogą osobiście udać się do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, musisz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Możesz to zrobić za pomocą usługi online dostępnej na odpowiedniej stronie internetowej. W przypadku gdyby okazało się, że adres pod którym powinniśmy oddać nasz głos jest nieaktualny, możemy złożyć wniosek o przypisanie nas do właściwego obwodu głosowania. Zgłoszenie takiej chęci można złożyć najpóźniej do 29 marca 2024 r., w odpowiednim urzędzie dzielnicowym według miejsca stałego zamieszkania.

Dokładne informacje na ten temat dostępne są na stronie Miejskiego Centrum Kontaktowego Warszawa19115.

Pełnomocnictwo do głosowania może być przyznane każdej osobie, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: jest niepełnosprawną o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat. Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, po zadbanie o odpowiednią dokumentację, dostarczą ją do miejsca zamieszkania wyborcy. Pełnomocnictwo obejmuje zarówno głosowanie 7 kwietnia bieżącego roku, jak i ewentualne głosowanie w drugiej turze.

25 marca minął natomiast termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego. Od 30 stycznia w Warszawie zainteresowanie tą formą zgłosiło 463 osoby.