Nie noś rzeczy po zmarłej osobie – przesąd czy dobra rada?

Odejście bliskiej osoby wiąże się z koniecznością uporządkowania pozostawionych przez nią rzeczy. To trudne doświadczenie, gdyż sama obecność pośród pamiątek wywołuje ból, rozpacz czy tęsknotę. W takiej chwili kluczowe jest wsparcie najbliższych. Pozostawione rzeczy należy dokładnie przejrzeć i posegregować. Warto pamiętać, że dysponowanie takimi przedmiotami jest kwestią indywidualną i to najbliżsi powinni podjąć decyzję, co zrobią z rzeczami po zmarłej osobie.

Skąd wzięło się przekonanie, że nie powinno się nosić rzeczy po zmarłej osobie?

Wierzenia i przesądy dotyczące osób zmarłych sięgają czasów starożytnych. Wraz z biegiem lat zmieniały one swoją formę i przybierały nowe zwyczaje. Nasi przodkowie mieli swoje tradycje i przekonania względem rzeczy osobistych zmarłej osoby. Według ich wierzeń należało odczekać minimum dwa tygodnie od dnia pochówku, aby móc rozporządzać pozostawionymi przez zmarłego rzeczami. Zazwyczaj były one przekazywane następnym pokoleniom. Na terenach wiejskich część ubrań przekazywana była osobom potrzebującym. Z kolei w zamożnych miastach wierzono, że odzież, która była noszona przez zmarłego, powinna być spalona, ponieważ jej używanie mogło sprowadzić nieszczęście. Uważano bowiem, że ubrania emitują energią nieboszczyka, przez co nie mógł on zaznać spokoju po śmierci.

Przesądy dotyczyły także obuwia czy zegarka. Sądzono, że noszenie butów po nieboszczyku, powodowało odtworzenie drogi, jaką pokonywał zmarły. Oznaczało to rychłą śmierć. Z kolei założenie zegarka wiązało się z szybszym odliczaniem czasu, co miało skutkować rychłą śmiercią.

Jak różne kultury i tradycje podchodzą do kwestii dziedziczenia i używania rzeczy po zmarłych?

W różnych kulturach i religiach panuje zmienne przekonanie co do noszenia ubrań po zmarłym. W niektórych społecznościach użytkowanie odzieży czy biżuterii jest wyrazem szacunku dla nieboszczyka. Inni uważają zaś, że nosząc ubrania po zmarłym, kultywują pamięć po nim i podtrzymują więzi. Z kolei w innych kulturach takie zwyczaje są zakazane, gdyż według ich wyznań wraz ze śmiercią danej osoby należy zniszczyć pozostawione po niej rzeczy. W biedniejszych regionach świata ubrania, biżuteria czy różne przedmioty dzielone są w rodzinie pomiędzy najbardziej potrzebujących.

Co ciekawe, w judaizmie noszenie rzeczy po nieboszczyku jest zakazane. Religia chrześcijańska nie wskazuje, co należy zrobić z ubraniami pozostawionymi przez zmarłego. Decyzja należy do rodziny.

Jakie praktyki są obecnie stosowane wobec rzeczy po zmarłym?

W obecnych czasach wiele się zmieniło pod względem użytkowania rzeczy po zmarłym. To kwestia indywidualnej decyzji, co rodzina zrobi z pozostałymi ubraniami czy przedmiotami. Najczęściej odzież czy obuwie są segregowane. Te, które nadają się do ponownego użytku, można oddać osobom potrzebującym. W tym celu należy spakować ubrania najlepiej do kartonu i udać się z nimi do instytucji pomocowych lub organizacji charytatywnych. Mowa tutaj np. o Caritasie, noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych czy fundacji zajmującej się pomocą osobom ubogim. Innym sposobem jest wrzucenie ubrań do kontenerów PCK. To samo można zrobić z pozostałymi tekstyliami (pościel, koce, ręczniki). Warto mieć na uwadze, aby oddawane rzeczy były czyste i nadawały się do ponownego użytku.

Wiele osób pozostawia również część odzieży i sama ją nosi, mogą one stanowić również formę pamiątki po zmarłym. Z kolei niepotrzebne rzeczy można wyrzucić, pamiętając o odpowiedniej segregacji. Pozostałe dodatki np. książki można rozdać członkom rodziny, oddać potrzebującym lub zanieść do fundacji charytatywnej. To samo dotyczy sprzętów elektronicznych, gadżetów czy różnych akcesoriów. Część z nich można również zatrzymać jako pamiątkę lub sprzedać. Zdarzają się sytuacje, gdzie jeszcze za życia dana osoba mówi, co należy zrobić z rzeczami po jej śmierci. W takim przypadku należy uszanować wolę zmarłej osoby i postąpić według jej wskazówek.

Jakie są korzyści i zagrożenia związane z noszeniem rzeczy po zmarłej osobie?

W kwestii bezpieczeństwa i higieny wszystkie ubrania i tekstylia, które należały do osoby zmarłej, koniecznie trzeba wyprać. Dopiero po wykonaniu tej czynności można posegregować odzież i ponownie ją użytkować. Warto również wyczyścić obuwie oraz wszelkie przedmioty czy pamiątki. W ten sposób zyskuje się pewność bezpiecznego użytkowania.

Jednak w sytuacji, kiedy rzeczy należące do zmarłego pozostawały w mieszkaniu/domu przez dłuższy czas wraz ze zwłokami, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zostały skażone. Po ustaniu funkcji życiowych rozpoczyna się proces rozkładu ciała. W konsekwencji rzeczy znajdujące się w pobliżu zwłok mogły zostać skażone czynnikami biologicznymi. Substancje te są niebezpieczne dla zdrowia i życia, stąd też nie należy dotykać niczego, co znajduje się w danym pomieszczeniu. W takiej sytuacji należy wykonać profesjonalne czyszczenie i dezynfekcję po zgonach. Zajmuje się tym profesjonalna firma Vector, które na co dzień świadczy takie usługi na terenie całego kraju. Na zlecenie klientów skażone rzeczy są zabezpieczane i utylizowane przez odpowiednio wykwalifikowanych techników. Eksperci dodatkowo przeprowadzają profesjonalne odkażanie pozostałych rzeczy, aby wykluczyć ryzyko zagrożenia biologicznego.

Zapraszamy do kontaktu:

WWW: https://vector-uslugi.pl/
Telefon: 725 392 578
E-mail: [email protected]