Nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej: Więcej funduszy na wynagrodzenia w sektorze kultury i pomocy społecznej

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta Warszawy, na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, dokonano nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustalono, że dodatkowe 174 miliony złotych zostaną przeznaczone na podwyżki zarówno dla pracowników sektora kultury, jak i pomocy społecznej.

Warszawa systematycznie zapewnia dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia w tych dwóch sektorach. Zasilenie funduszu wynagrodzeń wynika z konieczności dostosowania się do zmian ustawowych, takich jak wzrost minimalnej płacy, ale również z chęci podniesienia pozostałych wynagrodzeń. Kolejny raz podczas dzisiejszej sesji rady, budżety przeznaczone na płace zostały zwiększone:

15 879 000 zł trafi do instytucji kultury o zasięgu ponaddzielnicowym (takich jak teatry czy muzea), 33 546 112 zł zostanie przekazanych dla ogólnomiejskich jednostek pomocy społecznej (m.in. DPS-y, Zespół Żłobków, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej). Dodatkowo, 10 194 000 zł otrzymają dzielnicowe instytucje kultury (takie jak biblioteki czy domy kultury), a 18 428 000 zł zostanie przekazanych dla dzielnicowych jednostek pomocy społecznej.

Według Aldony Machnowskiej-Góra, zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, od 2023 roku fundusz wynagrodzeń w jednostkach pomocy społecznej i instytucjach kultury systematycznie rośnie dzięki przekazywanym środkom. W 2023 roku, średnie zwiększenie wynagrodzeń wynosiło 7,8%, podczas sesji w grudniu 2024 roku średnio 6,6%. Na marcowej sesji na wniosek prezydenta dodatkowe fundusze na płace zostały zwiększone do średnio 12% w 2024 roku, co ma na celu przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń.

Zmiany budżetowe umożliwią realizację wielu inwestycji w sektorach pomocy społecznej oraz kultury, niektóre z nich są już planowane. Budynek użytkowy przy ul. Stawki 27 zostanie przebudowany i służyć będzie jako punkt sanitarny i poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności. Przewiduje się również kolejne wkłady do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego oraz modernizację budynków przy ul. Ząbkowskiej i Szymanowskiego.

Sektora kultury również dotkną zmiany – nadwiślański pawilon MSN-u zostanie przystosowany do potrzeb tańca i sztuk performatywnych. Planowane są także inwestycje w modernizację scen i pomieszczeń instytucji kultury, które otrzymają dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa.