Oszustwa na egzaminach w Wojskowej Akademii Technicznej – ośmiu podchorążych zatrzymanych

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała ośmiu podchorążych ze studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, której lokalizacja to Warszawa. Osoby te są teraz podejrzane o przeprowadzenie oszustwa podczas egzaminu z języka angielskiego.

Podchorążowie z WAT zostali zatrzymani 10 listopada. Pułkownik Artur Karpienko, który pełni funkcję rzecznika prasowego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, wyjaśnił tę sytuację w swoim ogłoszeniu. Według niego, oszustwo egzaminacyjne przeprowadzone przez podchorążych polegało na korzystaniu z różnych technik i narzędzi, które umożliwiały im przekazywanie obrazu oraz dźwięku. Działania te miały na celu udzielenie pomocy w wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych.

Karpienko dodatkowo wyjaśnił, że zatrzymanym postawiono zarzuty próby wyłudzenia fałszywego poświadczenia poziomu znajomości języka angielskiego. Zarzuty obejmują również współudział w przestępstwie, które polegało na przekazywaniu telefonicznych informacji umożliwiających uzupełnienie arkuszy odpowiedzi podczas trwania egzaminu.

Karpienko zaznaczył także, że sprawa ma jeszcze potencjał do rozwoju. Z jego komunicatu wynika, że nieuczciwe procedury zdawania egzaminów mogły dotyczyć większej grupy podchorążych. Po przeprowadzeniu analizy dowodów, liczba żołnierzy objętych zarzutami może wzrosnąć do kilkudziesięciu.