Policja i straż miejska dbają o bezpieczeństwo najmłodszych podczas ferii zimowych na terenie powiatu legionowskiego

W okresie ferii zimowych, w powiecie legionowskim, policjanci oraz strażnicy miejscy wzięli pod swoje skrzydła bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W ramach tej troski, zorganizowali szereg spotkań edukacyjnych na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz wskazali obszary, których należy unikać podczas korzystania z atrakcji zimowych.

Ferie zimowe w naszym regionie właśnie się rozpoczęły. Przed tym okresem odpoczynku, funkcjonariusze policyjni razem ze strażnikami miejskimi przeprowadzili cykl edukacyjnych spotkań z uczniami w różnych placówkach oświatowych. Główne przesłanie ich prelekcji to przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu podczas zabawy na śniegu i uświadomienie czyhających niebezpieczeństw. Również te dzieci, które ferie spędzają w domu, zostały poinformowane o konieczności utrzymania drzwi zamkniętych i nie wpuszczania do środka nieznajomych osób. Ponadto młodzi ludzie uzyskali informacje o tym, co robić w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy. W ramach spotkań przypomniano również najważniejsze numery alarmowe, które mogą okazać się niezbędne w sytuacji zagrożenia.

Podczas całych ferii zimowych, działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem najmłodszych będą kontynuowane. Policjanci i strażnicy miejscy zadbają o bezpieczny wypoczynek młodzieży, organizując spotkania i pogadanki w miejscach zorganizowanego wypoczynku na terenie powiatu legionowskiego.