Porozumienie gmin Warszawa, Izabelin i Stare Babice w sprawie budowy drogi łączącej z trasą S7

Warszawa, Izabelin i Stare Babice zawarły umowę, która dotyczy realizacji projektu drogowego o długości 4,6 km. Według planów droga ma prowadzić od przyszłego węzła na trasie S7. Zakończenie inwestycji będzie miało pozytywny wpływ na płynność ruchu, ułatwiając wjazd do stolicy od zachodniej strony oraz poprawiając dostęp do Puszczy Kampinoskiej.

Umowa była wynikiem rozmów pomiędzy trzema samorządami, które zgodziły się na współpracę przy realizacji istotnej dla swoich mieszkańców inwestycji. Projekt obejmuje budowę ciągu dróg między planowanym węzłem na trasie ekspresowej S7 a skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i Karola Szymanowskiego w Izabelinie.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreślił ważność współpracy między stolicą a sąsiednimi gminami. Wspomniał o powołanym przez nich Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa oraz o wielości wspólnych inwestycji realizowanych poza granicami stolicy, które służą zarówno Warszawie, jak i otaczającym ją gminom. Zapewnił, że nowa droga ułatwi dojazd do Warszawy mieszkańcom Izabelina i Starych Babic, a także pozwoli warszawiakom na łatwiejszy dojazd do Puszczy Kampinoskiej.

Zaproponowane finansowanie inwestycji wynosi 1 mln 700 tys. zł. Izabelin i Stare Babice zadeklarowały wsparcie w kwocie po 500 tys. zł, a m.st. Warszawa 700 tys. zł. Ostateczna wartość umowy zostanie ustalona po przetargu na wykonawcę.

Wójt gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak, oraz wójt gminy Stare Babice, Sławomir Sumka, podkreślili znaczenie współpracy i równorzędności samorządów oraz dbałości o przyrodę podczas realizacji inwestycji drogowych. Wskazali również na wiele wspólnych projektów realizowanych z prezydentem Trzaskowskim w Izabelinie.

Środki na inwestycję zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050. Prace nad dokumentacją mają trwać od 2024 do 2025 r., a płatności mają zostać zrealizowane w tych latach. Za realizację porozumienia odpowiedzialny jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Planowana droga ma prowadzić od skrzyżowania z ulicami Szymanowskiego i Jana Kazimierza w Izabelinie, przechodzić przez teren gminy Stare Babice, a następnie przez Mościska do planowanej ulicy Nowojanickiego na Bielanach. Przetarg na wykonawcę koncepcji zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Jego celem jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego, co pozwoli ustalić, jak poprowadzić ruch autobusowy i rowerowy.