Poznajmy bliżej Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski jest najważniejszą atrakcją turystyczną w Warszawie. Znajduje się na południowym krańcu Starego Miasta na placu zamkowym, tuż przy Kolumnie Zygmunta. Był siedzibą polskich władz w latach 1596 – 1795 oraz w latach 1926 – 1939. Wielokrotnie grabiony przez wojska rosyjskie, i szwedzkie. W 1939 r. spalony, a w 1944 r. praktycznie całkowicie zniszczony.

O Zamku Królewskim w Warszawie

Warszawa zachwyca nas wszystkim wieloma zabytkami. Wspomnieć można tutaj m.in. o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dziś jednak nieco więcej powiemy sobie o Zamku Królewskim w Warszawie. Najważniejszym pomieszczeniem w zamku jest oczywiście Sala Tronowa. Kolejnym ważnym pomieszczeniem jest Sala Wielka. W niej odbywało się większość ceremonii dworskich (bale, koncerty itp.). W Warszawie już od XVI wieku odbywały się sejmy walne. Z tego też powodu w zamku królewskim znajdują się 3 pomieszczenia przeznaczone pod obrady sejmu – Dawna Izba Poselska, Nowa Izba Poselska oraz Izba Senatorska. W Zamku Królewski znajdowała się także siedziba Rady Nieustającej – Sala Rady.

W zamku znajduje się także Apartament Królewski. Jego najważniejszym pomieszczeniem jest Sala Audiencyjna, gdzie przyjmowano gości na audiencje przed urządzeniem Sali Tronowej. Pokój żółty był służył jako jadalnia. To tu odbywały się Obiady Czwartkowe. W pokoju zielonym król spotykał się z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Pokój sypialny jako prywatne pomieszczenie króla jest jednym z najpiękniejszym w zamku. Pod zamkiem znajduje się zespół piwnic. Są to jedyne dobrze zachowane części zamku. Część z nich pamięta jeszcze okres średniowiecza, większość jednak pochodzi ze starożytności. W środku zamku znajduje się Dziedziniec Wielki, mający powierzchnie
3 293 m2.