Profilaktyczne lekcje bezpieczeństwa dla najmłodszych mieszkańców Legionowa

W Przedszkolu Miejskim numer 10 w Legionowie zorganizowane zostały specjalne, profilaktyczne zajęcia, mające na celu edukację najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Te cenne lekcje przeprowadziły Agata Halicka, podkomisarz policji oraz Beata Tworus, strażniczka miejska, które swoją pracą na co dzień przyczyniają się do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.

Obie panie odwiedzają różne placówki oświatowe Legionowa przez cały rok szkolny, prowadząc edukacyjne spotkania o profilaktyce społecznej. Tym razem adresatem ich nauk stało się Przedszkole Miejskie nr 10. W ramach spotkania, dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o obowiązkach i zadaniach policjantki oraz strażniczki miejskiej, a także czym jest bezpieczeństwo i jak mogą sami dbać o swoje.

Prelekcja skupiła się na omówieniu kluczowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zarówno teorii, jak i praktyce. Zostały również poruszone zagadnienia bezpiecznej zabawy na podwórku oraz w domu. Dzieci otrzymały także ważne wskazówki dotyczące reagowania na kontakt z nieznajomymi.

Podczas spotkania nie zabrakło również informacji o numerach alarmowych, które każde dziecko powinno znać. Ich znajomość często okazała się kluczowa i pozwoliła na uratowanie życia. Na koniec zajęć, maluchy otrzymały od Straży Miejskiej elementy odblaskowe, zakupione dzięki funduszom przekazanym przez samorząd Legionowa.