Szuwar Warszawski

Projekt “Szuwar Warszawski” – ostatni etap prac

Zarząd Zieleni realizuje projekt w Warszawie “Szuwar Warszawski”. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej w stolicy. Aktualnie odbywa się ostatni i zarazem najważniejszy etap prac projektu. Opiera się na przywracaniu naturalnego stanu zbiornikom i ciekom wodnym, zapewniając poprawę warunków życia ptaków, płazów oraz innych zagrożonych gatunków zwierząt, zamieszkujących siedliska wodne w Warszawie.

Prace w ramach ostatniego etapu projektu, obejmują wiele działań wpływających na przyrodę. Odtworzone zostaną bowiem strefy roślinności w stawach oraz stworzone zastawki zatrzymujące wodę i wypłycenia.  Obszar prac w ramach projektu dotyczy pięciu dzielnic: Ursynów, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Zakończenie prac w każdej z lokalizacji zaplanowano jeszcze w tym roku. O fazie przygotowań do projektu informował już w grudniu ubiegłego roku portal https://warszawainfo.pl/

Jakie prace planuję się w ramach ostatniego etapu projektu Szuwar Warszawski?

Objęte projektem tereny zbiorników i cieków wodnych aktualnie są oczyszczane z rosnących, inwazyjnych roślin (m.in. robinie akacjowe, orzechy włoskie, rdestowce). Obce gatunki roślin wypierają bowiem rodzime, które są typowe dla lasów łęgowych. W efekcie niszczą środowisko przyjazne dla chronionych gatunków zwierząt. 

Na Jeziorze Powsinkowskim na Wilanowie, prowadzi się ponadto czynną ochronę rybitwy czarnej. Jest ona gatunkiem chronionym ptaka wodnego, który jako jedyne miejsce przebywania wybrał jezioro. Jego populację w stolicy udało się utrzymać poprzez umieszczenie na wodzie platform lęgowych. 

Podobną platformę umieszczono także w Parku Agrykola na Kanale Piaseczyńskim. Sztuczna wyspa dedykowano dla m.in. wędrujących w stronę Wisły nurogęsi. Ponadto to miejsce, z którego korzystają ptaki i płazy w celu odpoczynku, żerowania i rozrodu.