Przeistoczenie ulicy Orlej w Warszawie: nowy obszar zieleni na horyzoncie

Zgodnie z najnowszymi informacjami od władz dzielnicy Śródmieście, rejon ulicy Orlej w Warszawie zostanie przekształcony w park kieszonkowy. Już rozpoczęły się pierwsze działania mające na celu przekształcenie tego miejsca. Przeczytaj poniżej jakie zmiany czekają ten obszar po planowanej modernizacji.

Nowo planowany obszar zieleni ma zajmować ponad 2000 metrów kwadratowych w okolicy ulicy Orlej. Stare i zużyte elementy placu zabaw oraz nawierzchnia już nie istnieją, a zamiast nich pojawi się nowa, funkcjonalna i estetycznie atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców okolic. Jak mówi Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście, to tylko jeden z elementów większej inicjatywy mającej na celu przebudowę wielu śródmiejskich podwórek i terenów pomiędzy blokami mieszkalnymi.

Ale to nie jest koniec zmian. Nowy projekt przewiduje nie tylko nasadzenia i pielęgnację istniejących drzew, ale także ustanowienie nowego pokrycia powierzchni, dodatkowe ławki, karmniki dla ptaków i poidełka. Paweł Siedlecki, rzecznik prasowy dzielnicy, dodaje także, że plac zabaw zostanie całkowicie odnowiony i wkomponowany w nową przestrzeń.

Planowane jest, że prace zakończą się jeszcze w tym roku, a ich koszt wyniesie 472 689,00 zł. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyny projekt tego typu na terenie Śródmieścia. W planach jest przekształcenie kolejnych 10 miejsc o łącznej powierzchni ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Na ten cel Dzielnica Śródmieście zamierza wydać około 7 mln zł.