Przetarg na projekt pierwszego odcinka linii M3 Metra Warszawskiego – wartość oferty wynosi 78.181.260,00 zł

Warszawskie Metro otrzymało dzisiaj propozycje w ramach przetargu na stworzenie projektu dla pierwszego segmentu trasy M3. Ta nowa linia, długości przekraczającej 8 km, będzie zawierać siedem przystanków, w tym sześć zupełnie nowych. Prace budowlane związane z tą linią mają rozpocząć się w 2028 roku, a pierwsi pasażerowie powinni móc skorzystać z niej kilka lat później.

Na realizację projektu dla III linii metra w Warszawie, etap I – Praga ze Stacją Techniczno-Postojową, zarezerwowano kwotę 81.524.916,60 zł brutto. Ostatecznie, projekt linii metra M3 od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław zaoferowało konsorcjum składające się z ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Oferta ta jest warta 78.181.260,00 zł brutto. Teraz komisja przetargowa rozpocznie sprawdzanie dokumentacji według szczegółowych kryteriów oceny.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, z dumą podkreśla, że prawie 60% warszawiaków korzysta z publicznych środków transportu, a 89% z nich jest zadowolonych. Ze względu na konsekwentny rozwój komunikacji zbiorowej, staramy się, aby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy. Dążymy do tego, by do 2050 roku ponad połowa mieszkańców Warszawy miała dostęp do metra w odległości krótkiego spaceru. W związku z tym, równocześnie z rozpoczęciem prac projektowych i procedury przetargowej dla linii M3, pracujemy nad zapewnieniem funduszy na budowę IV linii metra.

Zleceniobiorca będzie miał za zadanie przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamówienie będzie realizowane w kilku etapach, w tym opracowanie raportu o wpływie na środowisko i uzyskanie decyzji, określenie lokalizacji linii kolejowej, opracowanie projektów budowlanych z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Komisja przetargowa będzie teraz oceniać ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.

Wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację zamówienia (nie licząc nadzoru autorskiego, który jest planowany na okres od początku do końca prac budowlanych wykonanych w ramach odrębnej umowy, ale nie dłużej niż do końca 2032 roku).

Przetarg dotyczy pierwszego odcinka M3, długości 8,1 km, gdzie znajdą się stacje: Stadion Narodowy (planowana i budowana od początku jako węzeł przesiadkowy) oraz sześć nowych stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław.

W kolejnych etapach planuje się przedłużenie linii M3 pod Wisłą w kierunku Siekierek, a następnie przez Sielce do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka. Linia M3 ma prowadzić przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

Ostatecznie M3 będzie liczyć 15 stacji i będzie linią obwodową – zamiast prowadzić bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem wokół niego i dowozić pasażerów do wszystkich linii: M1, M2, M4, M5. Szczegóły dotyczące przetargu na linie M3 można znaleźć na stronie Warszawskiego Metra.

Prace nad następnymi liniami metra w Warszawie nie kończą się jednak na M3. Według masterplanu komunikacyjnego do 2050 roku powstaną tu jeszcze trzy nowe linie metra. Dzięki temu ponad połowa mieszkańców stolicy będzie miała dostęp do metra na przestrzeni 15-minutowego spaceru, a 17 z 18 dzielnic będzie korzystało z tej formy transportu.

W marcu, podczas sesji budżetowej Rady Miasta st. Warszawy, odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii M4 (długość 26 km, 23 stacje + STP). Celem tych prac jest opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego umożliwiającego: określenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analizy techniczne, środowiskowe, eksploatacyjne oraz możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędne na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Aktualnie w Warszawie trwają prace nad trzema ostatnimi stacjami na odcinku bemowskim linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku w 2026 roku. Do tego czasu sieć metra liczyć będzie 46 km – z 42 stacjami.