Rekrutacja do akcji "Lato w Mieście" 2024 zaczyna się 14 maja

Znamy datę rozpoczęcia rekrutacji do tegorocznej edycji popularnej, letniej inicjatywy dla dzieci i młodzieży organizowanej przez warszawski samorząd – „Lato w Mieście”. Już od 14 maja rodzice będą mogli zmeldować swoje pociechy do udziału w pełnym atrakcji i różnorodnych zajęć programie, który co roku umila dzieciom i młodzieży długie, wakacyjne dni.

Akcja „Lato w Mieście” to wyjątkowa miejska inicjatywa, oferująca dzieciom i młodzieży mieszkającym w Warszawie pełną opiekę przez cały dzień, zapewniając im jednocześnie wyżywienie, jak również szeroki wachlarz zajęć: od sportowych, przez artystyczne, po edukacyjne i rekreacyjne. W tym roku zabawy rozpoczną się 24 czerwca, a skończą dopiero 30 sierpnia 2024 roku – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy odpowiedzialna za edukację w mieście.

Koszt uczestnictwa w akcji, obejmujący zarówno opiekę jak i wyżywienie, pozostaje na stałym poziomie od kilku lat i wynosi 50 zł dziennie (w tym 20 zł za wyżywienie i 30 zł za opiekę).

Zapisy do „Lato w Mieście” rozpoczną się 14 maja o godzinie 16:00 i zakończą 26 maja o północy. Wszystko będzie odbywać się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji. Tego samego dnia o tej samej godzinie placówki biorące udział w akcji opublikują swoją ofertę zajęć na platformie.

Do zapisania dziecka potrzebny będzie numer PESEL dziecka oraz stworzenie hasła przez rodzica lub opiekuna prawnego. Po wprowadzeniu podstawowych danych i wybraniu tygodniowych turnusów należy wskazać preferowane placówki. Na każdy jednotygodniowy turnus można wybrać dowolną ilość szkół. Listy dzieci zakwalifikowanych do udziału zostaną ogłoszone 28 maja o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest wniesienie opłat za wyżywienie i opiekę. Od 29 maja do 11 czerwca, w godzinach od 8:00 do 16:00, należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat do szkół, do których dziecko zostało zakwalifikowane, wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami pobranymi z systemu.

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00. Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł dziennie, z czego 20 zł przeznaczone jest na dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje, a pozostałe 30 zł na opiekę. Dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków są zwolnione z opłat.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie przeprowadzana zgodnie z aktualnymi prawami, zaleceniami i obostrzeniami dotyczącymi pandemii COVID-19.