Restrukturyzacja firmy – sposób na jej uchronienie przed upadłością

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest wymagającym zadaniem, zaś zmiany jego sytuacji finansowej są całkowicie naturalne. Jeśli jednak zobowiązania firmy stają się coraz większe, zadłużenie rośnie, a jego spłata okazuje się trudna, przedsiębiorca może stanąć przed wizją ogłoszenia upadłości. Istnieje jednak sposób na to, by spróbować uchronić się przed bankructwem – restrukturyzacja. W wielu przypadkach pozwala ona ocalić biznes, a jednocześnie spłacić zobowiązania finansowe.

Na czym polega restrukturyzacja?

Celem restrukturyzacji jest uchronienie firmy przed bankructwem, a jednocześnie umożliwienie przedsiębiorcy spłaty zobowiązań względem wierzycieli. Różni się ona zatem od wniosku o upadłość, jako że jej celem nie jest zamknięcie działalności. Postępowanie restrukturyzacyjne, w zależności od jego rodzaju (a jest ich kilka, o czym poniżej), może być prowadzone przez sąd lub pod nadzorem nadzorcy układu.

W szczególności ten ostatni rodzaj postępowania, który nosi nazwę postępowania o zatwierdzenie układu (powszechnie PZU), jest aktualnie bardzo popularny wśród przedsiębiorców. Popularność ta wynika z faktu, iż jego otwarcie zaczyna się od dokonania obwieszczenia w KRZ (Krajowym Rejestrze Zadłużonych), toczy się pod nadzorem pozasądowego organu – nadzorcy układu (na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem), a rola sądu sprowadza się do weryfikacji przebiegu głosowania (zbierania głosów) i zatwierdzenia układu. Niewątpliwą zaletą PZU jest też ochrona przed egzekucją w czasie jego trwania czy możliwość zabezpieczenia istotnych umów dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wierzyciele danego podmiotu w okresie trwania postępowania nie mogą więc iść do komornika, jak również mogą zostać ograniczeni w możliwości wypowiedzenia umowy, która łączy z ich dłużnikiem. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest też postępowaniem bardzo szybkim – toczy się ok. 3 miesiące.

Uregulowanie zobowiązań przedsiębiorcy

Z punktu widzenia przedsiębiorcy decydującego się na otwarcie postępowania istotne jest to, że uregulowanie zobowiązań nie musi oznaczać konieczności ich całkowitej spłaty wobec wierzycieli. W ramach każdego postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest częściowe umorzenie należności głównej, zatrzymanie naliczania i/lub umorzenie odsetek albo zmiana formy spłacania zobowiązań na ratalną. Wszystko opiera się zaś na zawarciu układu między przedsiębiorcą a wierzycielami, który ci ostatni muszą zaakceptować, aby doszło do restrukturyzacji.

W procesie tym niezmiernie ważne jest więc profesjonalne wsparcie ze względu na konieczność zarówno prowadzenia rozmów z wierzycielami, jak i przygotowania szeregu dokumentów, które wymagają wiedzy prawnej oraz finansowej. Dodatkowo każde postępowanie restrukturyzacyjne jest aktualnie w pełni elektroniczne, a zatem jego otwarcie, prowadzenie, a także zakończenie wymaga aktywnego korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja firmy może przybrać jedną z 4 dostępnych form:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – układ może zostać zawarty bez udziału sądu, jako że dłużnik sam zbiera głosy wierzycieli; rola sądu sprowadza się do weryfikacji głosowania oraz zatwierdzenia układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe – dłużnik może najpierw w uproszczony sposób opracować spis wierzytelności, który musi zostać zatwierdzony, a następnie zawrzeć układ,
  • postępowanie układowe – podobnie jak w postępowaniu wskazanym powyżej dłużnik musi sporządzić spis wierzytelności i uzyskać jego zatwierdzenie, ale nie odbywa się to w uproszczonej formie,
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej sformalizowana forma, która zakłada możliwość zastosowania daleko idącej ochrony przeciwegzekucyjnej dłużnika, w tym np. sprzedaży jego majątku lub redukcji zatrudnienia.

Warto pamiętać, że pierwsze 2 formy są dostępne, jeśli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż postępowanie sanacyjne nie dość, że jest najbardziej sformalizowane, to może się wiązać z prawem do odebrania zarządu nad firmą.

Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać otwarte niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, wyłącznie na wniosek dłużnika złożony do sądu gospodarczego. Bywa, że restrukturyzacja okazuje się procesem długotrwałym i skomplikowanym, dlatego warto nawiązać współpracę z kancelarią prawną zajmującą się takimi sprawami. Przedsiębiorcy z Warszawy, którzy rozważają restrukturyzację firmy, a także osoby prywatne zastanawiające się nad upadłością konsumencką, mogą skorzystać choćby z usług ASK Legal – specjalistów w dziedzinie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.