Remont Szkoły we Włochach

Rozpoczęto remont szkoły nr 66 we Włochach

Inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji budynku szkoły podstawowej przy ulicy Przepiórki 16/18 we Włochach ruszyła. Koszt wszystkich prac zaplanowanych na terenie placówki wynosi około 40 milionów złotych, które zostaną w całości sfinansowane z budżetu Warszawy. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na 2024 rok.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że poprawa infrastruktury oświatowej jest obecnie priorytetem dla miasta. Od 2019 roku oddano do użytku w stolicy 36 nowych placówek, w tym 24 przedszkoli i 12 szkół. Ponadto, inwestycje miasta opierają się również na remontach funkcjonujących już placówek oświatowych.

Aktualnie rozpoczęto rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 66 we Włochach, która mieści się przy ulicy Przepiórki 16/18. Inwestycja pozwoli na stworzenie 11 nowych sal dydaktycznych oraz całorocznej sali sportowej o powierzchni 460 m2. Cała powierzchnia placówki zwiększy się przy tym prawie dwukrotnie, z aktualnych 3,2 tys. m2 do ponad 6,4 tys. m2. Jak podaje Urząd m.st. Warszawy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, prace mają zakończyć się w 2024 roku.