Specjalne jednostki policji i inspektoratu ochrony środowiska wykryły nielegalne składowanie szkodliwych substancji

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, działający przy Komendzie Rejonowej na warszawskiej Ochocie, wspólnie z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w stolicy natknęli się na beczki i specjalistyczne pojemniki. Składowane w nich były substancje o nielegalnym statusie oraz potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Wśród znalezisk były również kartony, beczki i worki, których łączna pojemność wynosiła około 12 650 litrów. Przechowywane w nich były materiały o nielegalnym charakterze, w tym leki czy różnego rodzaju suplementy diety.

Policjantów nasunął trop informacja, zgodnie z którą w obiekcie formalnie pełniącym funkcję miejsca recyklingu odpadów plastikowych oraz styropianowych przechowywane są pojemniki o łącznej pojemności około 15 000 litrów. Zawartość tych pojemników miała stanowić substancje szkodliwe, a ich gromadzenie wymagało uzyskania specjalnej zgody.

Nielegalnie przechowywane materiały odkryli wspólnie policjanci oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W kartonach, beczkach i workach znajdowały się ampułki z lekami, fiolki z suplementami diety oraz blistry z tabletkami nieokreślonego pochodzenia. Wszystkie te przedmioty były opisane alfabetem cyrylicy.

Policja na terenie obiektu zatrzymała trzech mężczyzn, którym postawiono zarzuty dotyczące łamania przepisów regulujących przechowywanie odpadów. Wobec zgromadzonych dowodów, sąd zadecydował o policyjnym dozorze nad wszystkimi podejrzanymi.

W działaniach służb porządkowych nieoceniona okazała się pomoc funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w specjalistycznych kombinezonach ochrony chemicznej. Nadzór nad toczącym się śledztwem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.