Stołeczna inicjatywa na promocję sztuki ulicznej: Warszawa poszukuje artysty na operatora "patelni"

Władze miasta Warszawy postanowiły zorganizować konkurs, którego celem jest znalezienie operatora dla tak zwanej „patelni”. Zadaniem wyłonionej osoby będzie tworzenie murali przy wejściu do stacji metra Centrum. Murale mają nie tylko skłonić mieszkańców do głębszego zrozumienia sztuki, ale także podkreślić aktualne problemy miejskie i wskazać na ważne aspekty kultury współczesnej.

„Patelnia” w Warszawie to centralna część miasta, symbolicznie i dosłownie będąca jego sercem. Jest to obszar, który jest dobrze znany zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Codziennie korzystają z niej tysiące osób. Murale są stałym elementem tego miejsca, przekształcając je w rodzaj otwartej galerii sztuki.

Nabywcy konkursu powinni zgłosić swoje portfolio oraz cztery propozycje kampanii tematycznych związanych z kluczowymi inicjatywami miejskimi. Kampanie te mają promować Warszawę jako miasto otwarte, nowoczesne i pełne możliwości. Na szczególną uwagę zasługują murale, które w artystyczny sposób podkreślają tożsamość Warszawy i zwiększają poczucie wspólnoty mieszkańców.

W ciągu ostatnich kilku lat, na „patelni” można było podziwiać murale upamiętniające różne wydarzenia i inicjatywy. Wśród nich były m.in.: Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego, rocznica wybuchu w getcie warszawskim, budżet obywatelski w Warszawie, projekt Nowego Centrum Warszawy, Święto Warszawy, loteria „Płać PIT w Warszawie” czy zaangażowanie ochotników warszawskich w pomoc Ukraińcom. Pojawiały się też murale o tematyce świątecznej.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 24 października, do godziny 15:00. Główną nagrodą jest zaproszenie do stworzenia murali według własnych pomysłów i projektów m.st. Warszawy. Wybrany zwycięzca będzie miał możliwość wykorzystania ścian „patelni” na okres 12 miesięcy, tworząc kilka murali dotyczących kampanii miejskich i społecznych oraz realizując swoje własne projekty artystyczne.

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie oraz warunkach uczestnictwa można znaleźć w regulaminie konkursu.