Stopień zatrudnienia w Warszawie – raport Eurostatu

Według najnowszych danych Eurostatu, Warszawa może poszczycić się jedną z najwyższych stóp zatrudnienia w Europie. W stolicy Polski pracuje ponad 85% ludzi w wieku pomiędzy 20 a 64 latami. Tylko jeden region europejski wyprzedza Warszawę pod tym względem.

Alandy, archipelag należący do Finlandii, są jedynym obszarem w Unii Europejskiej, gdzie stopa zatrudnienia jest wyższa niż w Warszawie. Pracuje tam prawie 90% mieszkańców w wieku od 20 do 64 lat. Trzecie miejsce na podium zajmuje Utrecht w Holandii. Warto również zaznaczyć, że wysokie wskaźniki zatrudnienia obserwujemy także w Niemczech, Czechach oraz krajach skandynawskich.

Z drugiej strony, najniższą stopę zatrudnienia obserwujemy na południu Włoch. Na Sycylii pracuje jedynie około 46% osób będących w wieku produkcyjnym. Podobnie niska stopa zatrudnienia jest także w Turcji i południowej Hiszpanii.

W kontekście Polski, najniższą stopę zatrudnienia notuje się na Podkarpaciu. Warto jednak podkreślić, że w badaniach Eurostatu nie porównuje się miast czy województw, a regionów NUTS 2. W tym zestawieniu region warszawski obejmuje zarówno stolicę, jak i jej przedmieścia.