Urząd Pracy m.st. Warszawy: intensywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł znaczny rozkwit stołecznego rynku pracy, z ponad 400 nowymi firmami, które rozpoczęły działalność dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dzięki współdziałaniu urzędu z lokalnymi pracodawcami, udało się również stworzyć około 1000 nowych miejsc pracy. Ponadto, jak podkreśla Monika Fedorczuk, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, w ciągu roku zarejestrowanych i zatrudnionych zostało ponad 15 500 osób bezrobotnych. Gdyby były one ustawione w jednej linii, ich kolejka sięgałaby długości ponad 7 km.

Misją inicjatyw realizowanych przez warszawski Urząd Pracy jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz pomoc pracodawcom w spełnieniu ich potrzeb kadrowych. Działania te mają na celu przyczynienie się do stworzenia równowagi na rynku pracy, co wpływa na wzrost dynamiki gospodarczej miasta.

Z funduszy przyznanych przez Urząd Pracy skorzystało 410 osób, które postanowiły założyć własne firmy. Ich działalność gospodarcza przynosi efekty, co widoczne jest w sukcesach tych przedsiębiorstw oraz powstawaniu kolejnych miejsc pracy. Dzięki współpracy z pracodawcami i środkom z Funduszu Pracy, EFS i PFRON udało się stworzyć blisko 1000 nowych miejsc pracy. Są to konkretne historie ludzi, którzy dzięki tym działaniom znaleźli swoje miejsce na rynku pracy.

Ważnym aspektem działań prowadzonych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy jest również podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W roku 2023 aż 2 891 osób skorzystało ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych finansowanych przez urząd. Dzięki temu osoby bezrobotne mają szansę na lepszą pracę, pracownicy rozwijają swoje umiejętności, a pracodawcy mogą cieszyć się dobrze przygotowanym personelem.

W 2023 roku obserwowano spadek liczby bezrobotnych w stolicy Polski. Ten trend utrzymywał się od stycznia do grudnia tego roku. Na koniec roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18 188 osób, co oznacza istotny spadek o 1 984 osoby w porównaniu do końca 2022 roku.

Z początkiem nowego roku Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpoczął przyjmowanie wniosków o staże i szkolenia. W najbliższym czasie planowane są kolejne naborów, a budżet na te cele przekracza 34 mln złotych. Otwiera to duże możliwości dalszych działań na rzecz aktywizacji zawodowej.