Warszawa stawia na innowacje w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu

Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców jest kluczowym celem miasta Warszawy. W celu osiągnięcia tego celu, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa intensyfikuje prace nad modernizacją oraz rozbudową systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, priorytetem jest także efektywne funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kontaktu 19115, które umożliwia szybką reakcję na zgłoszenia od mieszkańców. Współpraca z rządem umożliwiła również podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w obronie cywilnej.

Rafał Trzaskowski, prezydent miasta st. Warszawy, podkreśla, że bezpieczne życie warszawiaków jest dla niego najważniejsze. Wyraził on swoje zadowolenie z faktu rozpoczęcia prac nad ustawą o obronie cywilnej we współpracy z nowym rządem. Prezydent przyznał, że w tej kwestii istnieją zaległości wynikające z czasów rządów PiS. Dodał również, że miasto przeprowadziło audyt miejsc, które mogą służyć jako schrony.

Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które posiada własne Centrum Bezpieczeństwa z ośrodkiem reagowania kryzysowego. Miejskie Stanowisko Kierowania, czyli miejsce pracy inspektorów monitorujących miasto, jest kluczowym elementem tego ośrodka. Inspektorzy ci nadzorują infrastrukturę miejską i koordynują działania służb miejskich. Dzięki temu, w sytuacjach awaryjnych możliwe jest podjęcie natychmiastowych decyzji, co pozwala na szybką reakcję służb i minimalizację zagrożeń.

System bezpieczeństwa Warszawy składa się z 736 kamer umieszczonych w strategicznych miejscach miasta. W ciągu ostatnich lat, w wyniku rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego (2019-2023), miasto zwiększyło liczbę kamer o 302, dzięki integracji 210 kamer z systemu Zarządu Dróg Miejskich i instalacji 92 nowych urządzeń. Trwają również prace nad dalszym rozwojem cyfrowej platformy monitoringu, zarządzanej przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. Planowane jest włączenie systemów Zarządu Dróg Miejskich, Straży Miejskiej, Zarządu Zieleni oraz kamer lokalnych umieszczonych na terenach zielonych i parkach.