"Warszawa widziana z góry" – zaproszenie do udziału w konkursie artystycznym

Zachęcamy do spojrzenia na Warszawę z zupełnie innego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem, unoszącym się wysoko nad miastem, i spróbuj ukazać tę perspektywę w swoim dziele plastycznym. Właśnie taki jest cel konkursu organizowanego przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, który jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

Twój zadaniem będzie przedstawienie polskiej stolicy z perspektywy lotu ptaka, co jest ciekawą metodą często stosowaną przez artystów takich jak Nadar czy James Wallace Black, którzy fotografowali Paryż i Boston. Tego typu spojrzenie na rzeczywistość prezentowali również polscy twórcy jak Nikifor czy Edward Dwurnik.

Jeśli zdecydujesz się na udział w konkursie, należy pamiętać o kilku ważnych kryteriach. Praca musi być wykonana jedną z trzech technik: rysunek, malarstwo lub grafika. Jej wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm na 70 cm. Twój projekt powinien być przekazany w spójnym i zwartym opakowaniu lub teczce. Zwracamy uwagę, że prace nie mogą być przestrzenne. Na odwrocie dzieła konieczne jest umieszczenie wypełnionej karty zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń zbiorowych z jednej szkoły/placówki, dołącz dodatkową listę z nazwiskami uczestników oraz liczbą prac.

Chcesz uczestniczyć w naszym konkursie? Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 9 listopada 2023 roku. Twoje dzieło należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, mieszczącego się przy ulicy Jezuickiej 4, od poniedziałku do piątku między 9:30 a 16:30. Przygotowane prace prosimy zgłaszać na portierni budynku. Istnieje możliwość umówienia innego terminu dostarczenia prac po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.