Drogi Warszawa weekend

Weekendowe utrudnienia na drogach Warszawy 

W najbliższy weekend warszawscy drogowcy planują intensywne prace drogowe. W piątek wieczorem rozpocznie się m.in. wyburzanie części zachodniej wiaduktu, który mieści się przy ulicy Marywilskiej. Wiąże się to z całkowitym wstrzymaniem ruchu. Przeprowadzane prace na drogach dotyczą również ul. Ryżowej. 

Weekendowe prace na drogach 

Od 21 października spodziewać się można utrudnień na niektórych drogach w Warszawie. Powód to m.in. zakończenie prac przez prywatnego inwestora na łączniku jezdni ul. Marywilskiej, mieszczącej się w rejonie Marcelina. Utrudnienia w miejscu budowy osiedla trwały od 17 października, a ich zakończenie zaplanowano na dzisiejszy wieczór. Po godzinie 22 natomiast mostowcy zajmą się wyburzeniem zachodniej części wiaduktu (w ciągu ulicy Marywilskiej, pomiędzy ulicą Smugową a Kupiecką). Na czas rozbiórki wstrzymanie ruchu nastąpi w obie strony, ze względu na wiek wiaduktu i jego konstrukcję.  Kursujące trasą autobusy – 176 i N64 będą kończyć trasę z tego powodu po południowej stronie obiektu. Po północnej stronie zostanie uruchomiona jednak linia zastępcza Z76. 

Kierowcy, którzy poruszają się samochodami, objechać odcinek drogi będą mogli ulicami: Czołową, Klasyków, Modlińską i Płochocińską. 

Utrudnienia weekendowe obejmują również ulice Ryżową, od granicy miasta do skrzyżowania na Al. Jerozolimskich. Spowodowane jest to frezowaniem jezdni, które jest ostatnim etapem trwających od niemal roku prac. Od godziny 22 w piątek do około 5:00 w poniedziałek (21-24 października) ulica pozostanie zamknięta. Utrudnienia spotkać będzie można od południowego krańca ulicy do Al. Jerozolimskich oraz południowej części skrzyżowania. W stronę centrum nie będzie można przejechać z Al. Jerozolimskich prawym pasem, ponadto niemożliwe będzie skręcenie w ulicę Ryżową. Kierowcy objechać miejsce będą mogli przez ulicę Bodycha do Al. Jerozolimskich. Z miejsca będzie można poruszać się do ulicy Ryżowej ulicami: Starodęby, Składkowskiego i Prystora. Jak podaje urząd miasta Warszawy, w weekend objazdami kursować będą również autobusy linii 220.