Zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej

Policja zatrzymała siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. organizowaniem gier na automatach. Wszystkie działania realizowane były na polecenie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a wobec pięciu z nich zastosowano areszt tymczasowy. Pozostałych dwóch objęto dozorem policyjnym. 

Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, współpracując z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie doprowadzili do zatrzymania 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Działali oni na terenie kilku województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.  

Śledczy ustalili, że zatrzymani członkowie zajmowali się popełnieniem zarówno przestępstw, jak i przestępstw skarbowych, przez m.in. organizowanie gier hazardowych od co najmniej 2020 roku.  

Przeprowadzony został również eksperyment, który przeprowadzono w kontenerze w Sulejówku. Otworzono bowiem miejsce z niezarejestrowanymi automatami do gier, wraz z kluczami do kasowania punktów kredytowych oraz telefonami z kartami SIM. 

Jak informuje Stołeczna Policja, wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizacją gier na automatach. Pięciu członków grupy umieszczono na wniosek prokuratora na 3 miesięcy w areszcie. Pozostali natomiast objęci zostali dozorem policji.