Zmiany w krajobrazie Warszawy: planowana rozbiórka kładek dla pieszych na ul. Sobieskiego

W Warszawie, cztery kładki dla pieszych, które przez blisko pół wieku stały nad ulicą Sobieskiego, mają zniknąć z miejskiego pejzażu. Według planów, pierwszą z nich ma być rozpoczęta już 11 sierpnia 2023 r., a druga ma zostać usunięta przed końcem długiego weekendu. Ta decyzja budzi mieszane emocje wśród mieszkańców.

Od momentu ich powstania w 1976 roku, te cztery kładki stały się nieodłącznym elementem krajobrazu okolicy. Zostały one wybudowane po tym, jak poprzednio droga została poszerzona do trzech pasów ruchu w ramach budowy osiedla Stegny. Dominującym trendem w tamtym czasie było tworzenie infrastruktury dla szybkiego i sprawnego ruchu samochodowego, co przejawiało się między innymi w masowej budowie kładkach dla pieszych i przejść podziemnych, mających za zadanie zapobiec blokowaniu ruchu przez pieszych.

Obecnie jednak, ze względu na planowaną inwestycję tramwajową do Wilanowa, kładki muszą zostać rozebrane. Jak informuje urząd miasta, w miejscu obecnych kładkach zostaną zainstalowane naziemne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz przejazdami rowerowymi. Początkowo przewidywano, że rozbiórka kładkach nastąpi dopiero przy końcowym etapie projektu tramwajowego, czyli w 2024 roku. Jednak ostatecznie ustalono, że stanowią one już teraz przeszkodę dla prac inwestycyjnych i wszystkie mają zostać rozebrane do końca 2023 roku.