Akcja policji przeciwko nielegalnej produkcji papierosów: zatrzymano obywatela Armenii i przechwycono 260 tysięcy sztuk papierosów

Oficerowie z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI podjęli działania na terenie Wawra, które zaowocowały zabezpieczeniem linii produkcyjnej służącej do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz przechwyceniem blisko 260.000 sztuk gotowych do sprzedaży papierosów. W ramach operacji, zatrzymany został 48-letni obywatel Armenii – podejrzany w tej sprawie. Zarzuty wobec mężczyzny zostały postawione w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ w czwartek. Policjantowi nadzorującemu śledztwo zadecydował o objęciu podejrzanego dozorem policyjnym.

Policjanci od kilku miesięcy zajmowali się sprawą nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych pod egidą zespołu ds. przestępczości gospodarczej i korupcji pracującego na terenie północno-praskiej komendy. Zbierane przez nich informacje, pochodzące od osób powiązanych z handlem podrobionymi papierosami, zostały szczegółowo przeanalizowane.

Decydujące działania miały miejsce w miniony wtorek na terenie Warszawy-Wawra. Tam właśnie, na jednej z posesji, miała mieć miejsce nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych. Gdy podejrzany mężczyzna pojawił się pod wytypowanym adresem, policjanci ruszyli do akcji. Po sprawdzeniu jego danych oraz samochodu, którym przybył, odkryli, że jest on wypełniony kartonami z papierosami – bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Podejrzany został zatrzymany, a u niego zabezpieczono ponad 4 tysiące złotych i dwa telefony komórkowe. Miejsce, w którym mieściła się linia produkcyjna, było zamknięte. Mężczyzna utrzymywał, że nie ma do niego dostępu. Policjanci wezwali więc straż pożarną do siłowego otwarcia drzwi.

Ich przypuszczenia okazały się słuszne. Wewnątrz pomieszczenia znaleźli sprzęt służący do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych: maszynę do produkcji, miernik wilgotności suszu tytoniowego, wagę elektroniczną, worki z suszem tytoniowym, puste opakowania oraz kartony wypełnione papierosami. Zabezpieczona linia produkcyjna pozwalała na produkcję od 15 do 20 paczek papierosów na minutę.

Dochodzeniowo-śledcza grupa policjantów przeprowadziła oględziny miejsc i zabezpieczyła wszystkie elementy linii produkcyjnej oraz nielegalnie wytworzone papierosy. W trakcie operacji przechwycono prawie 260.000 sztuk nielegalnych papierosów, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 340 tysięcy złotych.

Podejrzanego obywatela Armenii przewieziono do komendy. W czwartek został on przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ, gdzie usłyszał zarzut z kodeksu karno-skarbowego dotyczący przewożenia i przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Decyzją prokuratora, podejrzany został objęty policyjnym dozorem.