warszawa chce odzyskiwać ciepło ze ścieków

Ciepło ze ścieków ogrzeje Warszawę

W Warszawie podpisano pionierską umowę, zawartą pomiędzy wodociągowcami a ciepłownikami. Zakłada ona przygotowanie analiz na docelowe wykorzystanie ścieków do odzyskiwania ciepła na potrzeby mieszkańców. 

Wodociągi Warszawskie podpisały niedawno umowę z PGNiG Termika S.A. dotyczącą wykorzystywania ścieków do ogrzania Warszawy. Pierwszy etap podpisanej przez spółki umowy zakłada przede wszystkim opracowanie technologii odzysku ciepła ze ścieków. Docelowo przyszłe przedsięwzięcie opierać się ma jednak na zamontowaniu pomp, które wykorzystają do produkcji ciepła ścieki komunalne z sieci kanalizacyjnej oraz niektórych oczyszczalni ścieków. 

Inwestycja to w dużej mierze odpowiedź na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wpisać się ma również w kierunkowe rozwiązania środowiskowe zarówno globalne, jak i unijne. 

Ponadto planowane działania nie wykluczają, że oczyszczona woda będzie wykorzystywana jako woda technologiczna w obiektach PGNiG TERMIKA.