Inwestycja Roku 2026: Nowy Park na Ursynowie Nad Obwodnicą

W roku 2026, lokalni mieszkańcy dzielnicy Ursynów w Warszawie będą mieli możliwość korzystania z nowo powstałego parku. Park ten planowany jest do budowy nad obwodnicą, przy ulicy F. Płaskowickiej. Właśnie podpisano umowę, która rozpoczyna prace budowlane związane z tym projektem.

Zaprojektowany park ma zajmować obszar około 12 hektarów. Nie będzie to jedynie pas zieleni o długości około 2 kilometrów wzdłuż ulicy F. Płaskowickiej, ale przestrzeń znacznie bogatsza w roślinność. Plan zakłada posadzenie około tysiąca drzew i ponad 100 tysięcy krzewów, a także pnączy, bylin i traw ozdobnych. Poza roślinnością, na terenie parku znajdować się będzie promenada biegnąca przez całą jego długość, a także strefa rekreacyjna i drewniany taras nad ogrodem deszczowym.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu i podkreślił jego ważność dla miasta. Wspomniał o ciągłym dążeniu mieszkańców do zwiększenia ilości zieleni w mieście, które jest już zazielenione w ponad 40 procentach. W związku z tym, powstają nowe parki, w tym parki liniowe, takie jak ten na Ursynowie.

Finansowanie projektu rozpoczęło się już w 2017 roku, kiedy to udało się wprowadzić pierwsze pieniądze do budżetu przeznaczone na tę inwestycję (około 10 milionów złotych). W bieżącym roku, we współpracy z prezydentem miasta, Rada m.st. Warszawy wygospodarowała kolejne 33 miliony złotych. Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego w Radzie m.st. Warszawy określiła tę inwestycję jako jedną z najważniejszych dla Warszawy i podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie.

Park nad obwodnicą ma być największą inwestycją samorządową na terenie Ursynowa od wielu lat. Budowę planuje się rozpocząć w 2023 roku. Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów zapowiedział, że będzie pilnował realizacji projektu we współpracy z Zarządem Zieleni i prezydentem miasta.