Kampania społeczna "Silni Wiekiem" stawia na doświadczenie pracowników 50+

Kampania społeczna o nazwie „Silni Wiekiem” jest w pełnym rozkwicie. Niedawno, w stolicy Polski, miało miejsce wydarzenie skierowane na promowanie osób w wieku 50 lat i więcej w kontekście ich udziału w rynku pracy. Ekspertów, biznesmenów i osób odpowiedzialnych za aktywizację zawodową zgromadzono pod jednym dachem, aby wspólnie dyskutować nad strategiami, które mogłyby przyczynić się do zmiany perspektywy społeczeństwa na roli i zdolności starszych pracowników w miejscach pracy.

Zmieniająca się demografia zdecydowanie pokazuje, że kluczowym elementem rynku pracy stają się doświadczeni pracownicy. To ich wysiłek i potencjał będą gwarantować dynamikę naszej gospodarki. W obecnym czasie, często pomija się fakt, że starsze osoby wykazują większą chęć do pracy niż młodsze pokolenie. Dla wielu z nich praca to nie tylko źródło dochodu, ale także sposób na zadowolenie, poczucie bycia czynnym uczestnikiem społeczeństwa oraz możliwość nawiązywania nowych relacji międzyludzkich. Monika Fedorczuk, dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, podkreśliła znaczenie tworzenia przyjaznych i różnorodnych miejsc pracy, gdzie wielopokoleniowe zespoły współpracują bez uprzedzeń.

34 procent populacji Warszawy to osoby powyżej 50 roku życia, co pokazuje starzenie się społeczeństwa. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2050 roku, ponad 40 procent ludności Polski stanowić będą osoby po sześćdziesiątce. To pokazuje ogromny potencjał jaki tkwi w doświadczonych pracownikach i była to jedna z głównych tematów poruszonych podczas konferencji. Projekt „Silni Wiekiem” skierowany jest zarówno do osób szukających pracy, jak i pracodawców, którzy chcą zrozumieć jak wiele mogą zyskać zatrudniając starszych pracowników.

Kongres oraz kampania społeczna „Silni Wiekiem” jest dedykowany pracownikom powyżej 50 roku życia, pragnącym być aktywnymi zawodowo, a także właścicielom firm i dyrektorom działów HR, którzy widzą w nich wartość biznesową. Kongres i kampania „Silni Wiekiem” mają na celu rozpocząć dialog na ten temat, który ostatecznie doprowadzi do zmian nie tylko w nawykach i świadomości społeczeństwa, ale także w przepisach prawa.