Warszawska procedura odwołania dyrektorki Teatru Dramatycznego, Moniki Strzępki, ze względu na pogłębiający się kryzys

Władze m.st. Warszawy zainicjowały proces usunięcia Moniki Strzępki, dyrektorki Teatru Dramatycznego, ze stanowiska. Krok ten został podjęty w odpowiedzi na narastający kryzys i nieprzestrzeganie umowy przez Strzępkę.

Działania Strzępki jako dyrektorki Teatru Dramatycznego nie spełniały warunków określonych w umowie dotyczącej aspektów organizacyjnych i finansowych prowadzenia instytucji kultury oraz programu działalności teatru. W rezultacie, urząd miasta stołecznego Warszawy postanowił wszcząć procedurę jej odwołania, bazując na przepisach zawartych w artykule 15 punkcie 6 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Urząd m.st. Warszawy złożył wniosek o wydanie opinii do kilku ważnych organów, w tym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich, Związku Zawodowego Aktorów Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Opinia została również zapytana od związków zawodowych działających w Teatrze Dramatycznym.

Obecnie, w Teatrze Dramatycznym przeprowadzana jest kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola miejska planowana jest na styczeń 2024 roku.