Kierunek: Praga Południe – Prezydent Trzaskowski podpisuje umowę na zaprojektowanie trzeciej linii metra w Warszawie

Projekt pierwszego odcinka III linii metra, który będzie miał ponad 8 km długości i sześć nowych stacji na trasie do Gocławia, został sfinalizowany. Umowę na projektowanie nowej linii metra podpisał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, z konsorcjum ILF Consulting Engineers & Metroprojekt. Początek budowy tej linii został zaplanowany na rok 2028.

Rafał Trzaskowski określa tę linię jako obwodową, która ma być integralnym elementem systemu komunikacji miejskiej. Linia M3 nie tylko umożliwi pasażerom dojechać do innych linii metra, ale także poprawi efektywność transportu miejskiego. W ramach masterplanu komunikacyjnego dla Warszawy przewiduje się wydłużenie tej linii na lewy brzeg Wisły w przyszłości.

Zaletą nowej linii metra będzie zbliżenie Pragi do centrum miasta. Podróż z Gocławia na Dworzec Wschodni czy Stadion Narodowy zajmie zaledwie kilka minut. Jak podkreśla Rafał Trzaskowski, metro jest tylko częścią planowanej sieci komunikacji miejskiej, która będzie również obejmować komunikację autobusową i szynową.

Pierwszy odcinek linii M3 będzie mieć dokładnie 8,1 km długości i siedem stacji, w tym jedną już istniejącą – Stadion Narodowy. Powstanie również odgałęzienie do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Jak mówi Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego, Praga potrzebuje trzeciej linii metra, szczególnie w kontekście intensywnej zabudowy i dużej gęstości ludności.

Projektowanie to czas na wprowadzenie zmian w otoczeniu przyszłych stacji. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. I etap realizacji linii M3 powinien zakończyć się w 2027 roku, co umożliwi rozpoczęcie przetargu na budowę linii. Obecnie planuje się, że prace budowlane zostaną rozpoczęte w 2028 roku.

Według Rafała Trzaskowskiego, koszt budowy tej linii wyniesie około 5 miliardów złotych. Prezydent Warszawy wyraził nadzieję na wsparcie finansowe z KPO lub budżetu unijnego. W masterplanie dla Warszawy do 2050 roku zaplanowano przedłużenie drugiej części linii M3 na Ochotę.

Paralelnie do projektowania linii M3 prowadzone są prace przedprojektowe dla całej czwartej linii metra. W Warszawie trwają obecnie prace nad trzema ostatnimi stacjami na bemowskim odcinku linii M2 oraz stacją techniczno-postojową Karolin. Według planów, sieć metra będzie liczyć 46 km z 42 stacjami do 2026 roku.

Projekt pierwszego odcinka III linii metra wykonuje konsorcjum: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Metroprojekt Sp. z o.o., które złożyły ofertę w wysokości dokładnie 78.181.260,00 zł brutto. ILF Consulting Engineers Polska jest jedną z wiodących firm projektowo-doradczych, a Metroprojekt sp. z o.o. działa na rynku od ponad 70 lat.