Przeobrażenie Placu Wilsona: Beton ustępuje miejsca naturze, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Żoliborza

Planując przekształcenie Placu Wilsona, mieszkańcy Żoliborza wybrali zieleń, zastępując betonowe powierzchnie drzewami, krzewami i kwiatami. W ramach budżetu obywatelskiego zgłosili propozycję zmniejszenia ilości betonowych elementów i zwiększenia nasadzeń. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) przyjął te sugestie i poszerzył ich zakres. Wykonawca projektu zostanie wybrany w drodze przetargu.

W odpowiedzi na propozycję ZDM, zgłosiły się trzy firmy oferujące swoje usługi w cenie od 1,1 do 1,9 miliona złotych. Zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków miasta, wykonawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie prac na Placu Wilsona po podpisaniu umowy.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreśla, że jednym z priorytetów miasta jest stworzenie bardziej zielonej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców. Likwidacja betonu ma na celu nie tylko poprawę estetyki miasta, ale także walkę ze skutkami zmian klimatu, poprzez zwiększenie ilości zieleni, która dostarcza więcej tlenu i stanowi naturalną barierę przed upałem.

Proces de-betonizacji rozpocznie się od części Placu Wilsona przed Kinem Wisła, gdzie planowane jest posadzenie nowych drzew. Dodatkowa zieleń pojawi się również na krańcach chodnika w pobliżu przejść dla pieszych oraz przy ul. Mickiewicza, gdzie stanie dodatkowe drzewo (zastępując istniejące tam robinie, które zostaną przesadzone) i krzewy.

Debetonizacja nie zakończy się jednak tylko na tym obszarze. ZDM postanowił rozszerzyć zakres projektu obywatelskiego, na skutek czego zazielenienie obejmie cały plac. Na ul. Krasińskiego powstanie żywopłot, a obsadzone zostaną również istniejące szpalery drzew.

Nie bez zmian pozostanie także zachodnia strona ul. Krasińskiego, gdzie betonowe płyty i kostki ustąpią miejsca krzewom. Podobne nasadzenia pojawią się na południowym wejściu do ul. Mickiewicza oraz po północnej stronie placu między ulicami Mickiewicza i Słowackiego.

Podsumowując, na Placu Wilsona zostanie posadzonych łącznie 18 nowych drzew i ok. 1500 metrów kwadratowych krzewów, co zdecydowanie zmieni wpływ tego miejsca na mikroklimat miasta.

O konieczności zachowania straganów z kwiatami, będących częścią historycznego krajobrazu placu, pamiętał również Zarząd Dróg Miejskich. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu prac powrócą one na swoje dotychczasowe miejsce.

Nadal trwają prace nad innymi projektami zazielenienia w mieście, takimi jak na ul. Saskiej czy Odyńca, które również są wynikiem inicjatywy obywatelskiej. Te propozycje cieszą się dużym zainteresowaniem wykonawców, co jest obiecujące dla przyszłości zielonej przestrzeni Warszawy.