Spór o legalność rozbiórki modernistycznego budynku w Warszawie

W stolicy Polski, Warszawie, niedawno doszło do kontrowersyjnej sytuacji związanej z rozbiórką modernistycznego obiektu zlokalizowanego przy ulicy Grębałowskiej 11. Profesor Jakub Lewicki, pełniący funkcję mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyraził stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji, uznając ją za niezgodną z prawem. W związku z tym podjął decyzję o powiadomieniu właściwych organów ścigania, czyli prokuratury.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) podzielił się informacją o kontrowersyjnej rozbiórce na swojej stronie na portalach społecznościowych. Wyjaśnił tam, że sporny budynek był wpisany zarówno do Gminnej Ewidencji Zabytków, jak i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Lewicki dodał, że od około dwóch tygodni trwało postępowanie mające na celu wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Informację o tym procedurze otrzymał między innymi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Konserwator podkreślił, że obecnie prowadzone działania prawne wykluczają możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, w tym również rozbiórkowych. Jest to wynik tymczasowej ochrony budynku, opartej na przepisach art. 10a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W poniedziałek, reprezentanci MWKZ pod nadzorem policji przeprowadzili kontrolę terenu i spornego budynku. Poinformowali oni Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz o potencjalnym popełnieniu przestępstwa. Równocześnie skierowano pismo do PINB z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.

Podana nieruchomość figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków od 2010 roku, a dwa lata później została także wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek przy ulicy Grębałowskiej 11 należy do grupy kilku modernistycznych domów usytuowanych na tej samej ulicy. Wszystkie te obiekty powstały w latach 1934-1937 według projektu Romualda Millera. Większość z nich charakteryzuje się podobną architekturą, z głównym korpusem w formie prostopadłościanu pokrytego płaskim, wysuniętym dachem. Cechą wyróżniającą te budynki są listwowe aplikacje na ścianach.